« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Nařízení 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_6-2019.pdf
Nařízení města Český Krumlov č.6 : 2019
<br> Platnost od:.<.>.<.> <.>
<br> Počet stran: 1
<br> Účínnost od:.<.>
<br> Počet příloh: 0
<br> 6/2019 NA ŘÍZE NÍ ze dne 19.8.2019 kterým se mění a doplňuje nařízení města Český Krumlov č.4/2017,tržní řád,ve znění poz-
<br> dějších změn a doplňků <.>
<br> Rada města Český Krumlov se usnesla dne 19.8.2019 vydat dle 511 a 5 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,na základě a v mezích zmocnění uvedeného v ustanovení podle 5 18 zák.č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,toto nařízení:
<br> Článek 1
<br> Nařízení města Český Krumlov č.4/2017,tržní řád,se mění a doplňuje takto:
<br> V příloze nařízení se do části "předza- hrádky" doplňuje bod 64
<br> Předzahrádka pro posezení hostů kavár- ny v objektu č.p.Široká 51.část p.p.č.1297 v k.ú.Č.Krumlov o velikosti záboru 15
<br> m2 <.>
<br> V ostatním zůstáva nařízení města č.4/2017 beze změn <.>
<br> Článek 2 Toto nařízení nabývá účinnosti patnaétým
<br> dnem po vyhlášení.[Oč/((( Q
<br> Mgr.Dalibor Ca starosta města
<br> ___J
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX místostarosta
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/3208985

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz