« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby č. IE-12-6008719 - ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 - Velký Osek, Politických vězňů - kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CEZ Distribuce a.s._Velky Osek_Politickych veznu_kNN_demontaz stav.venkov.vedeni NN montaz kabel.vedeni (118,9 kB)
<.> /10
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 52751/19-led
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035
Teplická 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2
<br> zastoupená
<br> AZ Elektrostav,a.s <.>,IČO 45149909
Bobnická 2020/8
288 02 Nymburk 2
<br> Naše zn.: SU 12955/2019
<br> Počet listů: 10
Příloh/listů: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: iveta.ledvinova@mukolin.cz
<br> Datum: 13.08.2019
<br>
<br> Velký Osek,Politických vězňů – kNN,č.stavby IE-12-6008719
demontáž stávajícího venkovního vedení NN,montáž kabelového vedení NN
stavební parcela číslo 97,98/1,98/2,99,100,101,106,110,112,113,115,120,121,122,123,124,127 <,>
128/1,129/1,130,132,pozemková parcela číslo 687/9,767/14,876/1 v katastrálním území Velký Osek
______________________________________________________________________________________
<br>
Územní rozhodnutí
<br> ( veřejnou vyhláškou )
<br> Výroková část:
<br> Dne 21.5.2019 podal ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02
Děčín 2 zastoupená AZ Elektrostav,a.s <.>,IČO 45149909,Bobnická 2020/8,288 02 Nymburk 2 (dále jen
„žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu – montáž kabelového
vedení NN jehož součástí je i demontáž stávajícího venkovního vedení NN Velký Osek,Politických vězňů -
kNN,č.stavby IE-12-6008719 na pozemcích stavební parcela číslo 97,98/1,98/2,99,100,101,106,110 <,>
112,113,115,120,121,122,123,124,127,128/1,129/1,130,132,pozemková parcela číslo 687/9 <,>
767/14,876/1 v katastrálním území Velký Osek <.>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen "stavební
zákon"),v územním řízení o...

Načteno

edesky.cz/d/3208958

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz