« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích ul. Karlovo náměstí, ul. Husova, ul. Kutnohorská v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Karlovo nam. 84542 (251,4 kB)
„W:-ŽE? C:.? % | lidí-3,4 B 1 22
<br> limonáda 2019
<br> 5.9.lů1'i ud I?“OO „100 h 1513 5.9.m19nd1b-Uuumnh
<br> Mir—!() PDRADAÍELE
<br> A“;—
<br> 328.33-
<br> i_šf Gunn! odn 2019 5.9.ln-zz h 513 6.9.8-23h
<br> 'Mlmumánuarm
<br> I RSZFUWW'
<br> ir.- “Faq „___—_ ; „? n' u,;: iš ": !!!“ 3-.9 €? Gasparada 2019 _; “"““—„___,' ' “č.:" :< "'“—„___- le'“-—.____\.fi Sul-6! g.2019 25 iu :=,<.>.“a ],f Situace: instalace DZ - Bl,E13,22,BZS+E13 : __.<.> „.<.>.NĚÉÝŠ _ _— n= „ & __; Pozn.Karlovo nám,ui.Rusava,ul.Kutnohorsk odbor (__ fa.-„„ : A Karlův.- I'm- 280 12 Kc
Karlovo nam. Husova Kutnohorska-OOP PDZ + §19a Gasparada mesto 84542 (50,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 84542/19-car
OD carvv1 17640/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 21.08.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č <.>
13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pozemních
komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“),na
podkladě žádosti,kterou dne 15.08.2019 podalo město Kolín,Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Stř.kraje DI XXXXX k návrhu přechodné úpravy
provozu,vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
I) Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í (mimo stavbu) na místní komunikaci Karlovo
nám.y v Kolíně v úseku dle situačního schéma,které je přílohou a zároveň nedílnou
součástí tohoto opatření (před č.p.88 -91) a to v době od 05.09.2019 17:00 hod.do
06.09.2019 23:00 hod <.>
<br>
II) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.Karlovo nám <.>,ul <.>
Husova a ul.Kutnohorská v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu pořádání divadelního festivalu Gasparáda 2019,(dále jen akce),v dané lokalitě <.>
<br>
Při rekonstrukci parovodu na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude v obvodu
působ...

Načteno

edesky.cz/d/3208957

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz