« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - VŘ - asistent prevence kriminality

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15665522300phpusokkj.pdf
Výběrové řízení na pracovní pozici
Asistent prevence kriminality města Jeseník
<br> Město Jeseník zastoupené starostkou města,Mgr.et Bc.Zdeňkou Blišťanovou,vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení 1 pracovní pozice - Asistent prevence kriminality Jeseník <.>
Pracovní pozice vznikají v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve městě Jeseník,reg.č <.>
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006105,spolufinancovaného v rámci ESF Operačního programu
Zaměstnanost a rozpočtu města Jeseník <.>
<br>
Požadavky:
<br> - minimální věk 18 let
- trvalé bydliště v Jeseníku nebo místní znalost města Jeseník
- dobrý zdravotní stav
- ochota pracovat v terénu
- dobré komunikační schopnosti
- podmínka trestní bezúhonnost
<br>
Uchazeč podá písemnou přihlášku,která bude obsahovat:
<br> - jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- kontaktní e-mail,telefon
- datum a podpis uchazeče
<br>
K přihlášce uchazeč přiloží:
<br> - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
- životopis
<br>
Nabízíme:
<br> - nástup od 09/2019 (nebo dle dohody)
- předpokládaná výše platu 14 900,- Kč
<br>
Informace k obsahové náplni funkce:
<br> Práce na plný úvazek (ranní a odpolední směna),pracovní poměr na dobu určitou
do 29.02.2020 <.>
<br> Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokumentů v uzavřené obálce
s označením: „NEOTVÍRAT - výběrové řízení - Asistent prevence kriminality“ osobně na
radnici města Jeseník,Masarykovo nám.167/1 nebo doporučeně poštou na adresu: Městský
úřad Jeseník,Masarykovo náměstí 167/1,790 01 XXXXXXX do XX.XX.XXXX do XX:XX hodin <.>
<br> Předpokládaný termín výběrového řízení: v týdnu od 09.– 13.09.2019 <.>
<br>
<br>
Mgr.et Bc.Zdeňka Blišťanová
starostka
<br>
<br> 2019-08-23T06:39:04+0000
Mgr.Zdeňka Blišťanová
export2udfile0-15665522300phpjxj3xs.rtf
Město Jeseník
Masarykovo nám.167/1
790 01 JESENÍK
<br>
přihláška do výběrového řízení
<br>
Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici: ………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Doručovací adresa:
<br> Telefonní spojení:
<br> E-mailová adresa:
<br>
<br>
<br> Datum: Podpis uchazeče:
<br>
<br> INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
<br> Správcem Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce a jejich přílohách je město Jeseník,Masarykovo nám.167/1,790 01 Jeseník,IČ 00302724
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy dle čl.6 odst.1 písm.b) GDPR <.>
Vaše osobní údaje nebudou dále předávány a XXX zveřejňovány <.>
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení.Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje skartovány,pokud neudělíte souhlas se zpracováním osobních údajů,který je uveden níže <.>
Máte právo požádat město Jeseník o přístup ke svým osobním údajům,jejich opravu nebo výmaz,popř.omezení zpracování,a vznést námitku proti zpracování,jakož i právo na přenositelnost údajů.Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů <.>
V případě,že se budete cítit poškozeni na svých právech,máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů <.>
Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů města Jeseník,a jehož kontaktní údaje jsou: @mujes.cz" poverenec.oou@mujes.cz,tel.: 584 498 426

Načteno

edesky.cz/d/3208930

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz