« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Revitalizace bytového domu č.p. 1166, ul. Lipovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15664882260phpt4qygg.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 4/1287,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: zuzana.peckova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/43384/2019/OSUUP/Pěč Jeseník 21.08.2019
Sp.značka: MJ/26236/2019
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.Zuzana Pěčková
Telefon: +420 584 498 107/email: zuzana.peckova@mujes.cz
<br>
Společenství vlastníků bytových jednotek Lipovská čp.1166/50 Jeseník
Lipovská 50/1166
790 01 Jeseník
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Společenství vlastníků bytových jednotek Lipovská čp.1166/50 Jeseník,IČO 26798085 <,>
Lipovská 50/1166,790 01 Jeseník <,>
které zastupuje CHRISTEC s.r.o <.>,IČO 28301897,Masarykovo náměstí 208,763 61 Napajedla
(dále jen "stavebník"),podal dne 21.05.2019 žádost o stavební povolení na stavbu:
<br> Revitalizace bytového domu
Jeseník č.p.1166,Lipovská 50
<br>
<br> na pozemku parc.č.2406/9 v katastrálním území Jeseník <.>
<br> MěÚ Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal podle § 108 až 114
stavebního zákona podanou žádost o stavební povolení a připojené podklady ve stavebním řízení
a na základě jeho výsledku rozhodl,že stavba
<br> Revitalizace bytového domu
Jeseník č.p.1166,Lipovská 50
<br>
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.2406/9 v katastrálním území Jeseník,se podle § 115
stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> p o v o l u j e <.>
<br> Stručný popis stavby:
- Jedná se o zateplení...

Načteno

edesky.cz/d/3208397

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz