« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Sdružení obcí Střední Moravy - Rozpočtová odpovědnost /podle zák. 250/2000 Sb./ - zveřejňování dokumentů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace
~ 1 ~
<br>
SDRUŽENÍ OBCÍ STŘEDNÍ MORAVY
Horní nám.5
<br> 779 00 OLOMOUC
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů
<br>
<br> Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,Sdružení obcí střední Moravy
oznamuje,že s účinností od 21.února 2017 zveřejňuje
<br>
- návrhy dokumentů ve lhůtě 15 dnů před jejich projednáváním:
<br> o střednědobý výhled rozpočtu SOSM
<br> o schválený rozpočet SOSM
<br> o závěrečný účet SOSM
<br> - dokumenty ve lhůtě 30 dnů od jejich schválení:
<br> o střednědobý výhled rozpočtu SOSM
<br> o schválený rozpočet SOSM
<br> o pravidla rozpočtového provizoria SOSM
<br> o rozpočtové opatření SOSM
<br> o závěrečný účet SOSM
<br>
<br>
Dokumenty v elektronické podobě jsou zveřejněny na adrese www.sosm.cz <.>
Dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle SOSM,Horní náměstí 5,779 00 Olomouc <.>
Návrhy dokumentů,které se zveřejňují ve lhůtě 15 dnů před jejich projednáváním,jsou ve stejné lhůtě zveřejněny i na úředních
deskách členských obcí DSO <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXXX XXXXXX,MBA,MPA
tajemník SV SOSM

Načteno

edesky.cz/d/3208392


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz