« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2019, k.ú. v územní působnosti obce Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kolin -08-2019(2eFV0D) (41,4 kB)
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Kolín Kolín Kolín OFO Košnar st.Josef adresa neznámá 1643485204 1 2 1115 trvalý travní porost Kolín 668150,č.846/3 15
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Kolín 668150,st.č.5360 5303
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXX XXXXXX XXXX.adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha pohřebiště Kolín 668150,č.258/1 3688
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XX zahrada Kolín XXXXXX,č.877/7 4297
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XX ostatní plocha pohřebiště Kolín 668150,č.258/8 5360
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Kolín 668150,st.č.598 3713
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Kolín 668150,č.841/9 1682
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX zastavěná plocha a nádvoří Kolín 668150,st.č.2313 3791 Kolín V rodinný dům č.p.820,část obce Kolín V,na parcele st.2313 3791
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX zahrada Kolín XXXXXX,č.663/5 3791
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha pohřebiště Kolín 668150,č.258/1 3688
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha pohřebiště Kolín 668150,č.258/1 3688
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XX ostatní plocha pohřebiště Kolín 668150,č.258/7 3691
Kolín Kolín Kolín OFO XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX lesn...
CJ - UZSVM_SKO_8663_2019-SKOM(1)(p23c3S) (325,7 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> 9434/SKO/2019-SKOM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/8663/2019-SKOM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX XXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 321 744 502
<br> E-MAIL: Jana.Valouskova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Město Kolín
Karlovo náměstí 78
28002 Kolín
<br> DATUM: 20.8.2019
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust <.>
§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti
Vaší obce.Data k 1.8.2019 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2019
<br>
2019-08-20T14:05:59+0200

Načteno

edesky.cz/d/3206554

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz