« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích ul. K Vinici a ul. Spojovací v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

K Vinici 84352 (359,7 kB)
'““ĚMLEÁU =- ITOZŠŠWGHI WEB/% UL %.VEWHCI,%Úiln; = „ “áá->“
<br> M“ M (59b „.13.5%.<.>.<.> “ (If- "._'.<.> -_ " ": " Š' I'“ ' ' ' ' „.<.> -n __.; Ž.<.> ' Lžl.—: %$“ *.' lil-Š' %?fí.— w „n\— :.<.>.<.> r mih
<br>.!
<br>.' __WWW.35Ig.CZ ACS " © eA-mail: aašgíášasigizc žel.: 327 3M 887
<br> $% - (však na,schéma.Bňa Biz Dapravní značení Fax: 327 315 997
K Vinici Spojovaci-OOP PDZ Halko Asig 84352 (60,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Halko stavební společnost s.r.o <.>
Poděbradská 60
Nová Ves I
280 02 KOLÍN II
<br> IČ: 430 90 150
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 84352/19-car
OD carvv1 17613/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> IČ: 259 54 849
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 20.08.2019
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 20.08.2019 podala společnost
Halko stavební společnost s.r.o <.>,Poděbradská 60,Kolín II,Nová Ves I,280 02 Kolín 2 v zastoupení
v zastoupení ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice,po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení
§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.K Vinici a ul.Spojovací
v k.ú.Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemn...

Načteno

edesky.cz/d/3206548

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz