« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - SEK We4Soft - Jeseník, 6. etapa rozšíření sítě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15664038310phpcagiag.pdf
Městský úřad Jeseník,Masarykovo nám.1/167,790 01 JESENÍK – doručovací adresa
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,pracoviště Tovární 4/1287,790 01 JESENÍK
<br>
Tel.: +420 584 498 111 E-mail: zuzana.peckova@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9 Internet: www.jesenik.org
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Č.j.dokumentu: MJ/43208/2019/OSUUP/Pěč Jeseník 21.08.2019
Sp.značka: MJ/33531/2019
(Uvádějte vždy v korespondenci)
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing.Zuzana Pěčková
Telefon: +420 584 498 107/email: zuzana.peckova@mujes.cz
<br>
Web4Soft Internet s.r.o <.>
Masarykovo nám.5/60
790 01 Jeseník
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Web4Soft Internet s.r.o <.>,IČO 28595734,Masarykovo nám.5/60,790 01 Jeseník <,>
kterého zastupuje XXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1970,Váchalova 1/1388,790 01
Jeseník
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 28.06.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> SEK Web4Soft - Jeseník,6.etapa rozšíření sítě
Podzemní komunikační vedení stítě elektronických komunikací - optické kabely
<br> na pozemku parc.č.287/11,287/12,287/24,1921/4,1921/22,1921/33,1921/34,1921/35 <,>
1921/36,1921/40,1927/1,1927/2,1928/3,1930/35,1946/21,1946/22,1946/25,1946/26,1949/1 <,>
1950/3,1950/4,1951,1952,1953,1980/2,1981/3,1981/5,1981/10,1981/12,1981/13,1982/6 <,>
1982/19,1982/20,1982/21,1983/1,1983/3,1983/18,1983/21,2055/43,2113/5,2113/65,2271/1 <,>
2461/2,2477,2498/4 v katastrálním území Jeseník.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
- Podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací (SEK).Konkrétně se jedná o
<br> optické kabely.Prostřednictvím této stavby budou poskytovány datové a telekomunikační
služby <.>
<br>
<br> MěÚ Jeseník,Odbor stavebního úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním ř...

Načteno

edesky.cz/d/3205355

Meta

Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz