« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Život a dílo J. E. Purkyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odkaz - pozvánka
Pozvánka videomapping Libochovice on VimeoPozvánka videomapping Libochovice
Did you know?
If you have a question about Vimeo,chances are we’ve already answered it in our FAQ.Take a look-see <.>
TM + © 2019 Vimeo,Inc.All rights reserved <.>
Pozvánka
f5) Hésto Libochovice
<br>
<br> NARODNI’ ’
BAMATKOVY,<,> VE}SPOLUPRACT SE <.>
USTAV Statmm zamkem leochovlce
<br> VAS SRDEéNE ZVE NA SLAVNOSTNi PROMiTANi VIDEOMAPPINGU s NAZVEM
<br>
<br> "Zivot a dilo J.1:.Purkyné" <,>
<br>
<br>
<br>
<br> KTERE SE USKUTEéNi v ROCE 150.WRoéi I’JMRTi TOHOTO WZNAMNICJHO LEKAIVZE,VEDCE,HUMANISTY
A VLASTENCE <.>
<br> PROMiTANi PROBEHNE DNE 24.SRPNA 2019 VE 21:30 HOD,VE FRANCOUZSKE
EASTI ZAMECKE ZAHRADY ZAMKU LIBOCHOVICE
<br> PRosiME o POTVRZENi VA§i {JEASTI NA E-MAIL: ZUNA.M@LIBOCHOVICE.CZ
Život a dílo J. E. Purkyně
ZIVOT JANA EVANGELISTY PURKYNE
<br> videomapping k vyznamnému USII‘OCi libochovického
rodéka
<br> 24.SRPNA 2019
21:30 HOD <.>
ZAMECKS? PARK —
FRANCOUZSKA EAST
<br>
<br> iIVOTNi PfiiBEH A OBJEVY TOHOTO SVETOVE WZNAMNEHO BIOLOGA <,>
LfiKAsz,PEDAGOGA,HUMANISTY A VLASTENCE
<br> VSTUPNE ZDARMA!
<br> ”VEDA MA KAiDéMU IEDNOTLIVCI TOLIK JISKER ROZKRiSNOUTI,KOLIK siLA ZRAKU IEHO
SNESTI Mf'JZE.“
XXX XXXXXXXXXXX PURKYNE
<br>
<br> Osoha L'Iéasmim' Xe akce here na védumi a swan aéasfi vysmvné souhlasi 5 mm,ahy pofadalel bezp‘alné pofizoval zvukuvy a obvazovy zéznam akce,véelné podumzen a souhlasi Se zveiejnénim ‘akuvych zaznamn na
inlememvych slrénkéch‘ na FE,v mémich a prupagaémch malerlélech za uéelem Inlovmovém‘ o akci a prezemace Elnnosm mésla

Načteno

edesky.cz/d/3199418

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz