« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - vyhrazené parkoviště v ulici Loucká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - vyhrazené parkoviště v ulici Loucká
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 27474/2019
<br> Č.j.: ODSH 63997/2019
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 19.srpna 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku místních komunikací a silnic II.a III.třídy v obvodu
<br> rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající
<br> v umístění svislých dopravních značek:
<br>
<br> „IP 12 – Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E13 s uvedením konkrétní registrační značky vozidla na
<br> pozemní komunikaci III/23756 v ul.Loucká v Třebenicích,na pozemku parc.č.2564/1 v k.ú.Třebenice,v zálivu <,>
<br> naproti domu čp.22,dle přílohy č.1
<br>
<br> a ve vyznačení vodorovné dopravní značky:
<br>
<br> „V10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou“,na stejném místě,dle přílohy č.1
<br>
<br>
<br> Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje na dobu neurčitou,nejdéle však po dobu platnosti
<br> rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího mí...

Načteno

edesky.cz/d/3199417

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz