« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a konání veřejného projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a konání veřejného projednání
Tel.: +420 475 657 111,Fax: +420 475 200 245,Url: www.kr-ustecky.cz,E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156,DIČ: CZ70892156,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.882733379/0800
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br>
Datum: 19.srpna 2019
Spisová značka: KUUK/111038/2019/UPS
Číslo jednací: KUUK/111038/2019/UPS
JID: 132609/2019/KUUK
<br>
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Oznámení zveřejnění návrhu 2.aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
(2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)
<br> a
konání veřejného projednání
<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK,UPS) <,>
jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,oznamuje
v souladu s § 39 odst.1 ve spojení s § 22 odst.1 stavebního zákona zveřejnění návrhu
2aZÚR ÚK a VV URÚ a veřejné projednání,které se koná
<br> v úterý 8.října 2019 v 10:00 hodin
<br> v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje (budova A – 2.N.P.),Velká Hradební
3118/48,400 02 Ústí nad Labem <.>
<br> Návrh 2aZÚR ÚK,který je návrhem opatření obecné povahy s odůvodněním podle § 171 -
§ 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,a VV URÚ budou v souladu s
§ 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky vystaveny k veřejnému
nahlédnutí <.>
Vzhledem k rozsahu návrhu 2aZÚR ÚK a VV URÚ není možno dané dokumenty v úplném
znění zveřejnit na úřední desce.Úplné znění návrhu 2aZÚR ÚK a VV URÚ je k dispozici na
těchto místech:
<br>
- v elektronické podobě na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz
cesta: > Územní plánování a stavební řád > Územní plánování > Nástroje územního plánování >
Úroveň krajská > Oznámení o konání veřejného jednání o návrhu 2aZÚR ÚK a VV URÚ
<br>
- v listinné podobě na KÚ ÚK,UPS,Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem,budova
A,5.pod...

Načteno

edesky.cz/d/3199416

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz