« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Oznámení - vyhlášení nálezu věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyveska160819 [PDF, 67 kB]
1 z 1
<br>
<br>
Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
<br> Kancelář tajemníka | Oddělení hospodářské správy
<br> nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Email: Jana.Brandejska@mmp.cz
<br>
OZNÁMENÍ - VYHLÁŠENÍ NÁLEZU VĚCI
<br>
V souladu s ust.§ 1053 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,vyhlašuje statutární město Pardubice <,>
IČ: 00274046,se sídlem Pardubice,Pernštýnské náměstí 1,PSČ 530 21,níže uvedené nálezy oznámené
či převzaté v období 30.7.– 15.8.2019 :
<br>
Evid.číslo Označení nálezu věci Místo nálezu
Datum nálezu či převzetí
nálezu
<br> 77/19
<br> nálezy z Plaveckého
areálu Pardubice za
období 18.5.2018 –
30.7.2019
<br> ulice Jiráskova 30.7.2019
<br> 78/19 cestovní taška ulice Kpt.Bartoše 26.7.2019
<br> 79/19 pánské jízdní kolo ŽST Pardubice,hl.n.9.7.2019
<br> 80/19 dámské jízdní kolo Bělobranské náměstí 8.8.2019
<br> 81/19 pánské jízdní kolo ulice Drozdická 5.8.2019
<br> 82/19 pánská peněženka
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 11.8.2019
<br> 83/19 mobilní telefon
schránka důvěry Městské policie
Pardubice
<br> 11.8.2019
<br>
V případě nálezu věci je nálezce povinen ztracenou věc vrátit tomu,kdo ji ztratil,nebo vlastníkovi proti úhradě
nutných nákladů a nálezného.Nelze-li z okolností poznat,komu má být věc vrácena,a nepovažuje-li se věc za
opuštěnou,oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci,na jejímž území byla nalezena,zpravidla do tří
dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku,odevzdá nálezce nález
provozovateli těchto zařízení.Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce <,>
obec nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,nakládat s věcí jako poctivý držitel.Přihlásí-li se ten,kdo věc ztratil <,>
nebo její vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po
zaplacení nákladů a nálezného.Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu,nabude nálezce,obec...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz