« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Smetanova, ul. Kutnohorská a ul. Politických vězňů v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78491, 78494 (242,6 kB)
6133 'St! ĚEŠ
<br> “Hub“.W
OOP PDZ 2019 78491 (47,3 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Společnost Václava Morávka v Kolíně
Kutnohorská 21
280 02 KOLÍN IV
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 78491/19-car
OD carvv1 16384/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 06.08.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 <,>
odst.6 zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne
05.08.2019 podala Společnost Václava Morávka v Kolíně,Kutnohorská 21,280 02 Kolín IV,po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor
Kolín - Dopravní inspektorát a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2 <,>
písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Smetanova,ul.Kutnohorská a
ul.Politických vězňů v k.ú.Kolín z důvodu pořádání akce: „Pietní akt Václav
Morávek“,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s
ČSN EN12899-1.Městský úřad Ko...

Načteno

edesky.cz/d/3194174

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz