« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Smetanova a ul. Kutnohorská v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78491, 78494 (242,6 kB)
6133 'St! ĚEŠ
<br> “Hub“.W
OOP PDZ §19a 20198 78494 (61,2 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Společnost Václava Morávka v Kolíně
Kutnohorská 21
280 02 KOLÍN IV
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 78494/19-car
OD carvv1 16385/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 06.08.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 40 odst.5 písm.b)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen <,>
zákon o pozemních komunikacích) na základě žádosti,kterou dne 05.08.2019 podala
Společnost Václava Morávka v Kolíně,Kutnohorská 21,280 02 Kolín IV,(dále jen „žadatel“),po
předchozím projednání s policií,vydává z důvodu zajištění akce: „Pietní akt Václav
Morávek“,(dále jen akce) toto opatření obecné povahy,kterým:
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í ( D Z B 2 8 ) na místní komunikaci
ul.Smetanova a ul.Kutnohorská v k.ú.Kolín
<br>
II.za stanovení přechodné úpravy provozu během akce na místních komunikacích <,>
<br> stanovené MěÚ Kolín,odbor dopravy pod č.j.: MUKOLIN/OD 78491/19-car <.>
<br>
<br> Přechodné dopravního značení v rozsahu dle předložených dopravně inženýrských opatření (DIO) <,>
které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,pro jednotlivé místní komunikace <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: 09.09.2019 08:00 hodin
<br>
2.Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: 09.09.2018 15:30 hodin
<br>
3.Dopravní značení bude umístěno dle schválených DIO - Policie ČR <.>
<br>
4.Dopravní značení musí být umístěno v souladu s...

Načteno

edesky.cz/d/3194173

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz