« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 15. 8. 2019 Návrh opatření obecné povahy na dálnici D35 č. j. 223/2019-120-RD/6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-223_2019-120-RD_6.pdf
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
<br> I I I
<br> I I
<br> I I
<br> I I
<br> I I
<br> I
<br> I
I
<br> I I I I
<br> I I I I
<br> I I I I
<br> I I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I I
<br> I I
<br> I I
I I
<br> I
<br> I I I I I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I
<br> I I I
I I I
<br> I I I I I
<br> I I I I I I I I I I
<br> I I I I I I I
<br> I I I I I I I I I I I I
<br> I I IZÚ SO 101 km 289,000000TK 289,000942 KP 289,209143 PT 289,394143 TP 289,477767 PK 289,787767 KP 290,348372
289,5
<br> 290,0
<br> 289,2 2
89,3
<br> 289,4
289,6 289,7
<br> 289,8 289,9
290,1
<br> 290,2
290,3
<br> 290,4
<br> 289,0
289,1
<br> VB2
<br> R=2280,00m
<br> A 1=840,71
<br> A 2=847,47
<br> L 1=310,00m
L 2=315,00m
<br> VB1
<br> R=5830,00m
A 2=1038,53 L 2=185,00m
<br> - -
<br> KO
NE
<br> C
ST
<br> AV
BY
<br>
<br> km
2
<br> 89
<,> 1
<br> V1a (0,25) dl.30 m
<br> V13a (0,5/1,0)
<br> V2b (1,5/1,5/0,25)
<br> V4 (0,25)
<br> V2b (6/12/0,125) + dopr.knoflíky bílé à 18 m
V4 (0,25)
<br> V4 (0,25)
<br> V4 (0,25)
<br> ZK
O
<br> P
28
<br> 9 <,>
87
<br> 5
<br> KK
O
<br> P
28
<br> 9 <,>
77
<br> 5
<br> V13a (0,5/1,0)
<br> V4 (0,25)
<br> V1a (0,125)
<br> V4 (0,25)
<br> V4
(0
<br>,2
5)
<br> ZK
PP
<br> 28
9 <,>
<br> 17
4
<br> KK
PP
<br> 28
9 <,>
<br> 07
4
<br> V2b (1,5/1,5/0,25)V2b (6/12/0,125) + dopr.knoflíky bílé à 18 m V4 (0,25) V4 (0,25) V13a (0,5/1,0) V4 (0,25) V4 (0,25) V4 (0,25)
V1
<br> 3a
(0
<br>,5
/1
<br>,0
) V13a (0,5/1,0)
<br> V4 (0,25)
<br> V2b (6/12/0,125) + dopr.knoflíky bílé à 18 m IS6b 500mBRNO35 437V.ÚJEZDPOTŠTÁTOLOMOUCE442 E462 441290IS6g290 441 VELKÝ_ÚJEZDPOTŠTÁT437 IS18b290,0Z3 B2C4bP4 P4
IP
<br> 14
a
<br> 431
<br> 15POTŠTÁT
1
<br> VELKÝ_ÚJEZD
A'
<br> A
<br> B'
B
<br> IS
6g
<br> 29
0
<br> 44
1VELKÝ_ÚJEZDPOTŠTÁT 437
<...
223_2019-120-RD_6.pdf
Č.j.: 223/2019-120-RD/6
<br>
<br>
<br> NÁVRH OP ATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo dopravy,Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“),jako
správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dle § 172 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D35
<br> v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce CB vozovky D35,km 292,3–289,1 vlevo,Velký
Újezd–Lipník n.B.“,a to umístěním trvalého svislého a vodorovného dopravního značení podle
projektu místní úpravy provozu „Rekonstrukce CB vozovky D35,km 292,8–289,1 vlevo“
(SHB,akciová společnost,04/2018),který tvoří nedílnou součást tohoto návrhu <.>
<br> Předmětem návrhu rovněž není výhledový stav vybraných svislých dopravních značek <.>
<br> Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale
<br>
Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo dne 10.7.2019 návrh společnosti SEKNE,spol.s r.o.<,>
IČO 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12,779 00 Olomouc,na stanovení místní úpravy provozu
na dálnici D35 z důvodu umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce CB vozovky D35,km 292,3–289,1 vlevo,Velký Újezd
–Lipník n.B.“
<br> V souladu s § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra,Odborem bezpečnostní politiky,které
s návrhem vyslovilo souhlas (č.j.MV-106578-2/OBP-2019 ze dne 1.8.2019) <.>
<br> K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u správního orgánu písemné připomínky <.>
Vlastníci nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlas...

Načteno

edesky.cz/d/3193483

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz