« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37424 ve městě Boskovice - ul. Podhradí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podhradí B28 B29 - situace.pdf
KL.<L“Í'£1ÍTS SRO Ma'tm Ku; r': ÁJÍOQC ava <.>
<br> /
2019-DMBO14209-návrh MÚP - silnice III37424 ul. Podhradí Boskovice.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> *MUBOX00RHRN2*
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 14201/2019 DOP
DMBO 14209/2019/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
15.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37424 ve městě Boskovice
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II.a
III.třídy,na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil dne 6.6.2019,na
základě žádosti města Boskovice,Masarykovo nám.4/2,680 18 Boskovice,IČ: 00279978 (dále jen „žadatel“) <,>
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ve městě Boskovice <.>
<br> Na silnice III/37424,ul.Podhradí,Boskovice – je navržena místní úprava provozu spočívající v osazení
dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“ v km staničení cca 0,080 vpravo (ve směru od křižovatky se silnicí
II/150) a dopravní značky B29 „Zákaz stání“ v km staničení cca 0,150 vlevo (ve směru od křižovatky se silnicí
II/150) <.>
<br> K žádosti o stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené silnici III/37424 v Boskovicích,včetně grafické
p...

Načteno

edesky.cz/d/3193460

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz