« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

eon_oznameni.pdf
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
190407014
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> E.ON Distribuce a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice
<br> České Budějovice,14.08.2019
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
30.08.2019
<br>
od 08:00
<br>
do 30.08.2019
<br>
13:00
<br> Obec
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov
<br> Část obce
Horní Brána
Nové Spolí
Slupenec
<br> Vypnutá oblast:
Nové Spolí Potoční čp.48 oprava vedení NN
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distr...
190407014_seznam_om.pdf
Český Krumlov,Nové Spolí 100
Český Krumlov,Nové Spolí 11
Český Krumlov,Nové Spolí 116
Český Krumlov,Nové Spolí 129
Český Krumlov,Nové Spolí 131
Český Krumlov,Nové Spolí 14
Český Krumlov,Nové Spolí 45
Český Krumlov,Nové Spolí 52
Český Krumlov,Nové Spolí 67
Český Krumlov,Nové Spolí 84
Český Krumlov,Nové Spolí 97
Český Krumlov,Nové Spolí K/46/7
Český Krumlov,Potoční 132
Český Krumlov,Potoční 20
Český Krumlov,Potoční 46
Český Krumlov,Potoční 48
Český Krumlov,Potoční K/1658/44
Český Krumlov,Potoční K/1658/55
Český Krumlov,Potoční K/1661/44
Český Krumlov,Slupenec 21
Český Krumlov,Slupenecká
Český Krumlov,Slupenecká 16
Český Krumlov,Slupenecká 27

Načteno

edesky.cz/d/3192837

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz