« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - VŘ - soc. pracovník SPOD OŠSaPoD neurč. od 1. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_soc._pr._SPOD_neurc..pdf
Město Český Krumlov nám.Svornosti 1,381 18 Ceský Krumlov
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Taj emník Městského úřadu Ceský Krumlov vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění,výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka:
<br> [SOCIÁLN'Í PRACOVNÍK „,(SOCIALNE - PRAVNI OCHRANA DETI)
<br> Odbor školství,sportu a péče o dítě Městský úřad Ceský Krumlov
<br> M isto výkonu práce: město Český Krumlov Platové zařazení : 11.platová třída,dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
<br> Charakteristika gkonávané činnosti:.Zajišťování sociálně - právní ochrany dětí (sociální poradenství,depistážní činnost,sociální šetření atd.)
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou Nástup: l.12.2019
<br> Počet přijímaných: 1
<br> Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči,kteří: I.splňují následující předpoklady pro vznik pracovního poměru 0 jsou státními občany České republiky,popřípadě fyzické osoby,které jsou cizími státními občany a mají trvalý pobyt v ČR dosáhli věku 18 let jsou způsobilí k právním úkonům jsou bezúhonnš ovládají jednací jazyk jsou zdravotně způsobilí ( 5 110,odst.3,zák.č.108/2006 Sb <.>,v platném znění) splňují odbornou způsobilost ( 55“ 110,odst.4,zák.č.108/2006 Sb <.>,v platném znění)
<br> II.splňují další podmínky stanovené vedoucím úřadu pro tento výběr,kterými jsou:
<br>.vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu popř.v magisterském studijním programu (podmínkou zaměření dle 59 110,odst.4,zák.č.108/2006 Sb <.>,v platném znění)
<br>.znalost práce s PC - MS Windows,kancelářský balík MS Office (Word,Excel,PowerPoint),internet
<br>.řidičský průkaz skupiny "B" (aktivně)
<br>.praxe v oboru a veřejné správě výhodou
<br>.flexibilita,emoční stabilita
<br> III.podají písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> jméno,příjmení,titul uchazeče
<br> datum,místo narození ...

Načteno

edesky.cz/d/3192836

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz