« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - VŘ soc. pracovník - OSVaZ urč. 15082019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_soc._pr._OSVZ_urc._15082019_sken.pdf
Město Český Krumlov Nám.Svornosti 1,381 18 Ceský Krumlov
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městského úřadu Ceský Krumlov vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,O úřednících územních samosprávných celků a 0 změně některých zákonů,výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka:
<br> SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
<br> Oddělení sociální pomoci Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<br> MěÚ Český Krumlov Místo výkonu práce: město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov Platové zařazení: 11.platová třída,dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
<br> Charakteristika vykonávané činnosti:
<br>.Analytická,koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci.Sociálně-právní poradenství <.>
<br> ' Provádění dílčích odborných sociálních prací včetně zajišťování standardní dokumentace.Rešení dílčích sociálně-právních problémů.Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracovávání <.>
<br>.Pomoc při řešení krizové životní situace osob s nedostatečnými příjmy,sociálně vyloučenými osobami,osobami bez přístřeší,osobami ve výkonu trestu a propuštěnými z výkonu trestu
<br>.Samostatný výkon náročných specializovaných agend péče 0 osoby,rodiny \! nepříznivé sociální situaci,poskytování sociální pomoci v přímém styku s nimi
<br>.Samostatné zpracování sociální anamnézy,sociální diagnózy
<br>.Poskytování Odborného sociálního poradenství
<br>.Realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob - přímá práce s klienty
<br>.V případě potřeby zajišťuje doprovody klientů při jednání s úřady,příp.zastupování při uplatňování jejich práv
<br>.Vedení klientů k samostatnosti tak,aby dokázali změnit své postoje a sociální prostředí
<br>.Spolupráce s úřadem práce,orgány v hmotné nouzi a ostatními institucemi a poskytovateli sociálních služeb
<br>.Provádění sociálního šetření v přirozeném prostředí
<br> Pravid...

Načteno

edesky.cz/d/3192835

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz