« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - Usnesení 24. RMO 12.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_24._RMO_12._8._2019_-_anonymizace.pdf
USNESENÍ z 24.schůze Rady města Olomouce,konané dne 12.8.2019 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR); - do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizačním oddělení (1.patro radnice,dveře č.12) 1 Kontrola usnesení RMO Rada města Olomouce po projednání: 1.bere na vědomí informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 12.8.2019 2.prodlužuje termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy Předložil: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr <.>,MPA,primátor města Bod programu: 1.2 Majetkoprávní záležitosti Rada města Olomouce po projednání: 1.schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc.č.390/9 zahrada o výměře 15 m2 v k.ú.Hejčín,obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.1.1.2.schvaluje skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č.majpráv.1436/A/95/PL uzavřené dne 1.9.1995 s panem XXXXX dohodou dle důvodové zprávy bod č.1.2.3.schvaluje nájem pozemku parc.č.539/3 zahrada o výměře 50 m2 v k.ú.Nové Sady u Olomouce,obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek,Českobratrská 172/40,Olomouc - Nové Sady dle důvodové zprávy bod č.1.2.4.schvaluje změnu pachtovní smlouvy č.OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30.12.2015,ve znění dodatků č.1-13,uzavřené se společností Lesy města Olomouce,a.s.spočívající ve vyjmutí části pozemku parc.č.2593/2 lesní pozemek o výměře 496 m2 (nově pozemek parc.č.2593/7 ostatní plocha o výměře 496 m2) a vyjmutí části pozemku parc.č.2599 lesní pozemek o výměře 157 m2 (nově pozemek par.č.2599/2 zahrada o výměře 157 m2),vše v k.ú.Huzová,obec Huzová,z předmětu pachtu této pachtovní smlouvy dle důvodové 2 zprávy bod č.1.3.5.schvaluje pacht pozemku parc.č.2593/7 ostatní plocha o výměře 496 m2 a pozemku parc.č.2599/2 zahrada o vým...

Načteno

edesky.cz/d/3192675

Meta

Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz