« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci ul. Pod Vinicí v Kolíně a na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Tři Dvory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oprava sil. Kolin - Tri Dvory - MK - UK (946,2 kB)
Doplnem značení kč.j.KRPS-150935-1IČJ-2019-01040600Ž(Kolín- -řiT Dvonýy f-zvýšení bezpecnosti chodců na lesních _spojnicích Koljn— _ -Tři Dvory __ _ _
<br> KRAJ::KE ňmfrggwřw : '.;sw pam ASTŘĚDDČE Mám) KRAJE QE-
PMU DZ reko sil. 322 Kolin - Tri Dvory - MK+UK (35,7 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
STRABAG a.s <.>
odštěpný závod Praha
Boženy Němcové 756
294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 81958/19-noj
OD noj 6138/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 60838744
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 14.08.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele-
společnosti STRABAG,a.s <.>,se sídlem: Boženy Němcové 756,294 71 Benátky nad Jizerou,IČ.: 608
38 744 podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12
Chvaletice a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín-
Dopravní inspektorát
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,a 4.zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na místní komunikaci ul.Pod Vinicí v Kolíně
a na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú.Tři Dvory takto:
<br> z důvodu opravy tělesa silnice II/322 mezi Kolínem a obcí Tři Dvory a zvýšení bezpečnosti provozu -
bezpečnosti chodců bude na výše jmenovaných komunikacích osazeno přechodné dopravní značení
dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
v...

Načteno

edesky.cz/d/3192141

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz