« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. st. 5246/3 o výměře 73 m2 v katastrálním území a obci Sendražice u Kolína, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

81439_2019_Zamer_prodej_pozemku st. 5246-3 (465,5 kB)
<.> /1
<br> Městský úřad Kolín
Odbor správy městského majetku
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: majetek@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OSMM 81439/19-kru
OSMM Krug 17044/2019
<br> XXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.krugerova@mukolin.cz
<br>
IČ: 00235440
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
0/0
<br>
Datum: 13.08.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> Městský úřad Kolín,Odbor správy Městského majetku,oznamuje ve smyslu § 39,odst.1 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
prodat pozemek parc.č.st.5246/3 o výměře 73 m2 v katastrálním území a obci Sendražice u Kolína <,>
z vlastnictví města Kolína do vlastnictví ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br>
Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny po dobu zveřejnění na úřední
desce na podatelně Městského úřadu Kolín <.>
<br>
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br> Bc.XXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br> 2019-08-14T12:16:11+0200

Načteno

edesky.cz/d/3192140

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz