« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Oznámení o zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – Svojšice „Splašková kanalizace a ČOV obec Svojšice, Bošice a Nová Ves III“ a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2551.19 70867.19 SPOL OZ Svojsice (339,2 kB)
<.> /9
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> XXXX XXXXXXX
Šandova XXX
XXX XX KUTNÁ HORA
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 70867/19-Ha
OZPZ 2551/2019
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
stepanka.hola@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 5
0/0
<br>
Datum: 07.08.2019
<br>
Svojšice – oznámení o zahájení společného územního,stavebního a vodoprávního řízení
veřejnou vyhláškou „Splašková kanalizace a ČOV obec Svojšice,Bošice a Nová Ves III“ v k.ú <.>
Svojšice u Kouřimi,Bošice u Kouřimi a Zalešany a o povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových <.>
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín oznamuje podle § 115 odstavec 8
zákona č.254 /2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a v souladu s
§ 44 a 47 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,že na návrh Jiřího Růžičky,Šandova 146,Kutná Hora <,>
který v tomto řízení zastupuje na základě plné moci obec Svojšice,IČ 00235768,Svojšice 121,bylo
zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami a o společné povolení – schválení
stavebního záměru ke stavbě vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV obec Svojšice,Bošice a
Nová Ves III“ toto nakládání umožňující <.>
<br> Nakládání s vodami záleží ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z mechanicko -
biologické ČOV 1000 EO,do recipientu - vodního toku Bečvárka,v ř.km cca 5,76,IDVT
10100265,ČHP 1-04-06-0260-0-00,v množství maximálně 4,2 l/.s,prům.1,3 l/s a 40150 m3/rok,v
hodnotách přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod v kvalitě BSK5 22 – 30 mg.l,CHSKCR
75 - 140mg.l,NL 25-30 mg.l,N-NH4 12-20 mg.l <.>
<br> Seznam stavebních objektů :
SO 01 Tlakový kanalizační řad A z trub PE 100 RC,SDR11,De 63 mm,v dé...

Načteno

edesky.cz/d/3192139

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz