« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - právník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - právník
Tajemník Uřadu městské části města Brna
<br> Brno-Královo Pole Palackého tř.59,612 93,Brno
<br> vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice právník
<br> místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole,Palackého tř.59,612 93 Brno
<br> Kvalifikační přednokladv a požadavky: ' vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,obor právo,' znalost zejména těchto zákonů:
<br> — zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v účinném znění;
<br> — zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník v účinném znění;
<br> — zákon č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád v účinném;
<br> — zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád v účinném znění;
<br> — zákon č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v účinném znění; —- zákon č.340/2015 Sb <.>,o registru smluv v účinném znění <.>
<br> ' flexibilita,komunikativnost,velmi dobrý písemný a mluvený projev <,>
<br> ' znalost uživatelské práce na PC — Word,Excel,Internet <.>
<br> ' dobrá orientace v občanském právu,zejména v oblasti závazkového práva a vymáhání pohledávek
<br> Dále výhodou: ' praxe ve veřejné správě <,>
<br> Charakteristika pozice: Právník poskytuje právní poradenství pro odbory a oddělení úřadu,které nemají vlastního
<br> právníka a rovněž právní poradenství pro představitele samosprávy <.>
<br> Právník na této pozici vykonává právní činnosti zejména v oblasti vymáhání pohledávek,včetně zastupování statutárního města Brna před soudy a jinými institucemi,dále připravuje materiály pro orgány městské části.Právník rovněž připravuje a připomínkuje smluvní dokumenty,zejm.kupní,darovací,směnné či nájemní smlouvy,a jiné dokumenty <.>
<br> jedná se o pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně a pracovní poměr na dobu určitou — zástup za rodičovskou dovolenou
<br> platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,vúčinném znění <.>,11.platová třída
<br> možnost nástupu do zaměstnání: možný ihned,příp.dle domluvy
<br> bližší informace podá: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3191119

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz