« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - VŘ referent Odd. rozvoje a kontroly VZ, Odd. RKVZ OKT 14082019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sken_VR_14082019.pdf
Město Český Krumlov nám.Svornosti 1,381 18 Ceský Krumlov
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městského úřadu Ceský Krumlov vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,0 úřednících územních samosprávných celků a O změně některých zákonů,výběrové řízení na Obsazení pracovní pozice úředníka:
<br> REFERENT ODDĚLENÍ ROZVOJE A KONTROLY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Oddělení rozvoie a kontroly veřejných zakázek
<br> ODBOR KANCELÁŘ TÁJEMNÍKÁ
<br> MěÚ Český Krumlov Místo il? konu práce: město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov Platové zařazení: 11.platová třída,dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,O
<br> platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
<br> Charakteristika vykonávané činnosti:
<br> Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce,která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu <.>
<br> Kompletace a příprava dokumentů pro kontrolu poskytování prostředků z podpůrných programů a žádostí o podpory z rozpočtu samosprávného celku <.>
<br> Dále vykonává:
<br> 1.na úseku strategie rozvoje
<br> ' zajišťuje podklady pro zpracování rozvojových programů města
<br> ' zajišťuje zpracování strategického plánu a akčních plánů včetně jejich aktualizace
<br> ' projednává návrhy rozvoj ových programů a předkládá je k odsouhlasení orgánům města
<br> ' zajišťuje zpracování ekonomických rozborů a navrhuje způsoby financování odsouhlasených rozvoj ových programů
<br> ' zpracovává podklady pro návrh rozpočtu města za navrhované a realizované programy a projekty
<br> ' v rámci města projednává návrhy jiných investorů na jejich aktivity v území města v mezích SP a AP
<br> ' zpracovává podklady pro využití operačních programů vyhlášených Evropskou unií a ostatních dotačních titulů
<br> ' zpracovává a předkládá orgánům města návrh prioritních projektů města na kalendářní XXX a zajišťuje jejich aktualizaci
<br> X.na úseku dotací- mimorozpočtových zdrojů
<br> shromažďuje,vyhodnocuje a analyzuje informace o ...

Načteno

edesky.cz/d/3190538

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz