« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce pronajmout části pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce pronajmout části pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice
BRNO
<br> usage meetsae CAST? mer—arg.<.> sam.ease-koa—seummea,Geewa žšPíšíFWY MAJETKLl assume aa.523 && ease
<br> Záměr obce pronajmout část pozemku svěřených MČ Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.1,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno- Kohoutovíce,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Z á m ě r obce pronajmout část pozemku p.č.3047 o výměře 12 m2 v k.ú.Kohoutovice,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město
<br> Nájem bude sjednán na dobu neurčitou při výši nájemného minimálně: o 30 Kč/mzlrok
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být doručeny písemně UMCMB Brno-Kohoutovice do 29.08.2019
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 20.schůzi dne 07.08.2019 usnesením 30812049
<br> V Brně dne 14.08.2019
<br> XXXX XXXXXXX starosta MC Brno-Kohoutovice,v.r <.>
<br> Příloha č.1.Kopie katastrální mapy a snímek z Katastru nemovitostí <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.08.2019 Bude sejmuto z úřední desky dne: 30.08.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> stal & 27.55.2518'8:35=BZ
<br> Vgl'aowvenn dálkovým přístupem 27.95.2919 08:51:94
<br> 2052 2034/2 „\ 1543/3 33:3: ;mdimgfš &% EIZ—mém g:.: Podpís Cl ! ?omůavma Tl “0311-2143 112330 ph“ P" m m 1277 m Haszftko KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY Výninvll Dn:
<br> Page 1 of 1
<br> Publikace dat ISKN Tisk - Os :78ms,163 prvků <.>
<br> *V— l 20 78/2
<br> 2033/3
<br> panna.) AŠA-LV.| x “.“.<.> "“
<br> http:llsgi-nahlizenidokn.cuzk.cz.v'n—1arushkafprint.as_px
<br> 22.05.2019

Načteno

edesky.cz/d/3190034

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz