« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Záměr na prodej pozemku parc. č. 2109/2 v k.ú. Divnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na prodej pozemku parc č 2109 2 v kú Divnice
Předmět:
<br> Usnesení:
<br> Poučení:
<br> \ i,“ \a "» jl
<br> Město Slavičín v souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňuje záměr na prodej hmotné nemovité věci z majetku města Slavičín
<br> Prodej pozemku parc.č.2109/2 o výměře 20 m2 v katastrálním území Divnice <.>
<br> Rada města Slavičín č.29/0339/19
<br> asvšozeíí 25,763 2l SLAVlČl'f—Š'
<br> ($k město © & Slavičín __ _////Č///f
<br> Mgr.T áš Chmela ' starosta
<br> Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů.Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky,žádosti a stanoviska k předmětnému prodeji,pronájmu,pachtu,výpůjčce či směně.Následně bude návrh projednán v orgánech města <.>
<br> správy majetku Městského úřadu Slavičín,tel.577004830,fax 577004802,e-mail: maietek©mesto-slavičín.cz,http:/lwww.mesto-slavicin.cz
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3190005

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz