« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místních komunikacích při vodní nádrži a rybářské baště v obci Veltruby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img537 (615,6 kB)
LicencetPolice CR - MRH ! '
<br> PC—CRASH
<br> 4 \.29.05.2019 J
<br> L?
<br> rybářská Bašta
<br> —\
<br> Vozidla :
<br> Měřítko 1: 700
<br> obec Veltruby;
<br> situační XXXXXX ke změně místní úpravy na místní komunikaci v obci Veltruby
OD 80873 (42,3 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Obec Veltruby
Sportovní 239
Veltruby
280 02 Kolín
<br>
Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 80873/19-vol
OD vol 12644/2019
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br>
IČ: 00235881
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 12.08.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na podkladě podnětu obce Veltruby se
sídlem Sportovní 239,Veltruby,280 02 Kolín,IČ 00235881 a po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR Krajského řed.policie Stř.kraje,dopravního inspektorátu Kolín,postupem podle § 171 a
násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) dle § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
s t a n o v u j e
<br>
místní úpravu provozu na místních komunikacích při vodní nádrži a rybářské baště v obci
Veltruby takto:
<br> Svislé dopravní značení (dále jen DZ)
B 2 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“ …………………………… 1 x
B 24a – „Zákaz odbočování vpravo“ ………………………….<.> 1 x
B 24a – „Zákaz odbočování vlevo“ …………………………….<.> 1 x
IP 4b – „Jednosměrný provoz“ …………………………….….<.> 1 x
<br> bude instalováno na místních komunikacích v obci Veltruby
v místě dle sit.schématu,které je přílohou a zároveň nedílnou
součástí tohoto stanovení <.>
<br> Další podmínky:
<br> 1) Realizaci místní úpravy provozu zajistí žadatel na vlastní náklady prostřednictvím odborné
firmy <.>
<br> 2) V případě existence stávajícího DZ v místě...

Načteno

edesky.cz/d/3189947

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz