« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: "Pokládka kabelu NN - Objížďková, U Poráku Český Krumlov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-41259.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 41777/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/41259/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 13.08.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> R-built s.r.o <.>,IČ 25430645,Radovesice 169,410 02 Radovesice
<br>
(dále jen „žadatel“) podal dne 07.08.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci ulice U Poráků,Český Krumlov na pozemcích parcelní č.525,1354/1 v k.ú.Český Krumlov
viz.DIO z důvodu akce:
<br>
"Pokládka kabelu NN – Objížďková,U Poráku Český Krumlov" <.>
<br>
<br>
Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy po souhlasu
Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu č.j.KRPC-793-235/ČJ-2019-020206 ze dne 6.8.2019 (dále jen "orgán policie") přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: místní komunikace ulice U Poráků,Český Krumlov na pozemcích
parcelní č.525,1354/1 v k.ú.Český Krumlov – viz.Příloha <.>
<br>  V úseku: po etapách viz.ověřená dokumentace DIO <.>
<br>  Komu se stanovuje: R-built s.r.o <.>,IČ 25430645,Radovesice 169,410 02 Radovesice
<br>  Důvod žádosti: zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací na výše uvedené
pozemní komunikaci <.>
<br>  Termín: od nabytí PM rozhodnutí ZÚ č.j.MUCK 41767/2019/ODSH/Trn do 30.9.2019 <.>
<br>  Velikost dopravní značky: základní <.>
<...
priloha_zu_UPoraku_092019.pdf
máš uš
<br>.o.—d 33.1 „us.—18
<br> OB „Buš u.<.>.—ŠŠŠ nžš <.>
<br> „Hanuš.„HŠ ŠĚĚS _© „\
<br> 3.53.39.5 „Emca : m3.:.c_n
<br>.IJ.<.> ř
<br> Baťha
<br>.<.>.„a ;._ „zao.„.<.> „nf i_mumo.„ „.<.> <.>
<br>.v.<.>.w „aniž—„Zv— *!me
<br> \ \
<br> of:
<br> ď

Načteno

edesky.cz/d/3188552

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz