« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Usnesení 24. RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15657026100php3fwrab.pdf
Město Jeseník
<br>
<br>
Usnesení
<br>
<br>
přijatá na 24.zasedání Rady města Jeseník konaném dne 12.8.2019
v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku
<br>
<br>
794 <.>
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č.156/2019 - 162/2019 <.>
<br>
795 <.>
Rada města rozhoduje v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku v ul.Šumperská u Rejvízského mostu <,>
Jeseník“ o vyloučení účastníka výběrového řízení XXXX XXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,se
sídlem na adrese XXXXX Vrbno pod Pradědem - Mnichov 360 z důvodu nepředložení
dokladů,jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy a nesplnění povinnosti uzavřít
smlouvu na základě odstoupení od realizace zakázky ze dne 23.07.2019 <.>
<br>
796 <.>
Rada města revokuje usnesení č.713,kterým schválila uzavření smlouvy o dílo
na zhotovení stavby „Výstavba chodníku v ul.Šumperská u Rejvízského mostu,Jeseník“
se zhotovitelem XXXX XXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,se sídlem na adrese XXXXX Vrbno pod
Pradědem - Mnichov 360 <.>
<br>
797 <.>
Rada města ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Výstavba chodníku v ul.Šumperská u Rejvízského mostu,Jeseník“,jelikož
z důvodu vyloučení jediného účastníka výběrového řízení není po uplynutí lhůty pro podání
nabídek žádný účastník výběrového řízení <.>
<br>
798 <.>
Rada města doporučuje Městským kulturním zařízením Jeseník zahájit výběrové řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Vybavení pro realizaci
společných akcí projektu“,souhlasí s navrženým seznamem dodavatelů,kterým bude
zaslána výzva k podání nabídek a souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání <,>
posouzení a hodnocení nabídek <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 799 <.>
Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce bytové jednotky č.1 ul.Purkyňova 802/3 <,>
Jeseník“ a pověřuje komisi pro otevírání,posouzení a hodnocení nabídek <.>
<br>
800 <.>
Rada města so...

Načteno

edesky.cz/d/3188480

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz