« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

eon_oznameni.pdf
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
190398944
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> E.ON Distribuce a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice
<br> České Budějovice,09.08.2019
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
27.08.2019
<br>
od 13:30
<br>
do 27.08.2019
<br>
16:30
<br> Obec
Český Krumlov
<br> Část obce
Horní Brána
<br> Vypnutá oblast:
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 2...
190398944_seznam_om.pdf
Český Krumlov,Horní Brána
Český Krumlov,Horní Brána 149
Český Krumlov,Horní Brána 166
Český Krumlov,Horní Brána 277
Český Krumlov,Horní Brána 278
Český Krumlov,Horní Brána 279
Český Krumlov,Horní Brána 280
Český Krumlov,Horní Brána 286
Český Krumlov,Horní Brána 291
Český Krumlov,Horní Brána 302
Český Krumlov,Horní Brána 310
Český Krumlov,Horní Brána 311
Český Krumlov,Horní Brána 314
Český Krumlov,Horní Brána 315
Český Krumlov,Horní Brána 379
Český Krumlov,Horní Brána 380
Český Krumlov,Horní Brána 391
Český Krumlov,Horní Brána 413
Český Krumlov,Horní Brána 414
Český Krumlov,Horní Brána 417
Český Krumlov,Horní Brána 418
Český Krumlov,Horní Brána 419
Český Krumlov,Horní Brána 420
Český Krumlov,Horní Brána 421
Český Krumlov,Horní Brána 422
Český Krumlov,Horní Brána 429
Český Krumlov,Horní Brána 431
Český Krumlov,Horní Brána 557
Český Krumlov,Horní Brána 600
Český Krumlov,Horní Brána 601
Český Krumlov,Horní Brána 8
Český Krumlov,Hřbitovní 298
Český Krumlov,Hřbitovní 378
Český Krumlov,Na Moráni 307
Český Krumlov,Na Moráni 316
Český Krumlov,Na Moráni 381
Český Krumlov,Na Moráni K/3004
Český Krumlov,Na Skalce 167
Český Krumlov,Na Skalce 433
Český Krumlov,Nad Nemocnicí 153
Český Krumlov,Nad Nemocnicí 426
Český Krumlov,Nad Nemocnicí 430
Český Krumlov,Příční 602

Načteno

edesky.cz/d/3186002

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz