« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15656055080php9rhsvx.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/36690/2019/MKSp.zn.: MJ/62935/2018/09/ODSH/MKVyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 12.8.2019 Olomoučkyí kraj,IČČO 60609460,Jeremenkova 1191/40a,Hodolany,779 00 Olomouč,v zastoupeníí:Spraíva silnič Olomoučkeího kraje,prčííspečvkovaí organizače,Lipenskaí 753/120,Hodolany,779 00Olomouč,IČČO 70960399,Strčedisko uí drzčby SČumperk,Ztračenaí 684,788 13 Vikyírčoviče
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘČ EJNOU VYHLÁÁ SČKOUOlomoučkyí kraj,IČČO 60609460,Jeremenkova 1191/40a,Hodolany,779 00 Olomouč,v zastoupeníí:Spraíva silnič Olomoučkeího kraje,prčííspečvkovaí organizače,Lipenskaí 753/120,Hodolany,779 00Olomouč,IČČO 70960399,Strčedisko uí drzčby SČumperk,Ztračenaí 684,788 13 Vikyírčoviče (daí le jen"stavebníík") dne 26.11.2018 podal zčaídost o vydaíníí stavebníího povoleníí na stavbu:
<br> II/456 Žulová - křiž.se silnicí II/457SO 102 - II/456 v km 0,092 - 1,100SO 103 - II/456 v km 1,100 - 2,629SO 109 - II/456 v km 7,670 - 9,335SO 110 - II/456 v km 9,335 - 12,565(daí le XXX „stavba“) na pozemku parč.čč.XXXX,XXXX,2132,2134/1,2138/1,2143,2145,3214 vkatastraí lníím uí zemíí ČČernaí Voda,st.p.90,98,123,parč.čč.681/1,681/8,686/2,686/3,689/1,689/6,728/1,731/2,732/1,732/2,732/3,732/4,734,736/1,736/3,737/3,740/1,740/2,740/6,740/7,740/23,755,761,765/1,801/1,803/2,827/24,963/1,967,970,1082/1,1180/3,1185/2,1199/1,1199/3,2157/1,2304/2,2330/4,2331/1,2331/2,2337,2379,2445/2,2445/3,2445/4,2445/6,2445/9,2445/22,2445/26,2447/13,2447/15,2481,2457/8,2457/25,2457/91,2457/92,2457/98,2457/99 v katastraí lníím uí zemíí Staraí ČČervenaí Voda,parč.čč.1209,1210/2,1216/8,1216/9,1216/10,1216/11,1216/12,1216/13,1217/9,1221/2,1221/3,1221/4,1259 v katastraí lníím uí zemíí VelkeíKuneč tiče,parč.čč.963/12,967/6,968/3,1115/10,1120/11,1225 v katastraí lníím uí zemíí ZČulovaí.Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí.Stavba obsahuje:
• Cílem stavby je obnova souvrství vozovky silnice II/456.Pracemi...

Načteno

edesky.cz/d/3185957

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz