« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části městského pozemku parc. č. 1951/2 v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78986-2019_situace_priloha (221,0 kB)
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 1:250 ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTÍ POZEMKU parc.č.1951/2 v KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KOLÍN
<br> —:_=_ 0246810m
78986-2019_Zamer_prodej_casti_pozemku (201,9 kB)
Město Kolín
Odbor správy městského majetku
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: majetek@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OSMM 78986/19-chud
OSMM chud2 18873/2018
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
karel.chudoba@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 07.08.2019
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,Odbor správy městského majetku,oznamuje ve smyslu § 39,odst.1 <,>
zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
prodat ze svého vlastnictví části městského pozemku parc.č.1951/2 o celkové výměře
cca 36 m² v katastrálním území Kolín <.>
<br>
Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br>
Bc.XXX XXXXX
vedoucí odboru
<br>
<br>
Zveřejněno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br> Přílohy
1 x situace

Načteno

edesky.cz/d/3185399

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz