« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Háninská v k. ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Haninska 79290 (366,2 kB)
Měsžský úřad odber napravy Kano-eo náměstí 78 286 12 Kolín 1 10.25
Haninska-OOP PDZ 79290 (58,8 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXXX
Prokopa Velikého XXX
XXX XX KOLÍN III
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 79290/19-car
OD carvv1 16548/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 08.08.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 05.08.2019 podal p.Ing.Luděk
Březina,Prokopa Velikého 367,280 02 Kolín III,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po posouzení žádosti
v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst <.>
1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77
odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Háninská v k.ú <.>
Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s
ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení
přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude...

Načteno

edesky.cz/d/3185398

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz