« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+Uz MK - stavba cyklostezky Chvalšinská, Český Krumlov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38424.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 39480/2019/ODSH/Au
S-MUCK/38424/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 09.08.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
SaM silnice a mosty a.s <.>,Odštěpný závod České Budějovice,IČO 25018094 <,>
<br> Máchova 6/1129,470 01 Česká Lípa
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 23.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních
komunikacích v intravilánu města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br>
<br> „Cyklostezka v ulici Chvalšinská“
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění,v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích takto:
<br>
<br> • Dotčené komunikace:
<br> Etapa „B“ – část místní komunikace evid.č.94d – chodník v ulici Chvalšinská
<br> Etapa „C“ – část místní komunikace – chodníku v ulici Chvalšinská u ZS
<br>
• Komu se stanovuje : žadateli
<br>
• Důvod žádosti : výstavba cyklostezky
<br>
• Termíny uzavírky a zvláštního užívání:
<br> Etapa „B“ - od 15.08.2019 do 30.09.2019
Etapa „C“ - od 15.09.2019 do 30.11.2019
<br>
 Provedení dopravního značení (typ) : přenosné SDZ dle DIO v příloze v provedení dle
<br> vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
<br> • Odpovědná osoba : XXX XXXXX,XXX a.s <.>,tel.: XXX XXX 179
<br>
<br>
<br> Č.j.MUCK 39480...
001.pdf
4 _.:= -r__- * i * _ „.„ -.» ' KRAJSKÉ ŘEDITELS *: POLICIE \ [šopravne mzenyrske opatrenl JIHOČESKÉHD KRAJ 4
<br> & UZAVŘEN,PŘEJDĚTE ' ' V * V ' [TEMNIÍ 00301: ČESK KR ov.' : : \.M - - - „ * ' “ „ --.C K vystavba cyklostezky m.“ ř * „HL.Í ' _ : * : i ' '! 38723ČE8KYKHUMLOV,'DVARNHSE Zadavatel: SaM silnice a mosty a.s.- Hájek 606 253 179 f,<.> _ Zpracoval: XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX si mi; ' Email: kolomarovagsignistamz Poznámka: elapaB „mmŠÉÍ =— ?3 UL.Telefon: 601150067 WWF“ A“ '
<br> CHODNIK *
<br> UZAVŘEN PŘEJDĚTE NADRUHDU STRANU : $,! '-;- ' _ _.LIKY - ' “ * - ' : - - POLICíE.<.> <.>,<.>,<.> <.>,JIHOCESKEHO KRAJE Qopravne mzenyrske opatrem osma Casa? „ WMLOŠ C ' k CESLNÝSÉŠ'ÍHÉTW-.<.> K <.>,vystavba cyklostez y * - -- Zadavaiel: SaM silnice a mosty a.s.- Hájek 606 253 179 Zpracovaí: XXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX,SLA "IV Email: kofomarova©signistav.cz Poznámka: etapaC !gnl's'm Tefefon: 601 150 067.L"

Načteno

edesky.cz/d/3183416

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz