« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - pronájem nebytových prostor na městském koupališti v Litovli /prostory bufetu/

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města
Město Litovel
<br>
zveřejňuje
<br> v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> záměr:
<br> pronájem
<br> nebytové prostory
na městském koupališti v Litovli
<br> (prostory bufetu)
<br> Město Litovel vlastní nebytové prostory v areálu koupaliště.Prostory nejsou
ničím vybaveny.Užívány jsou v návaznosti na otevírací dobu areálu
<br> koupaliště <.>
<br>  Město Litovel tímto zveřejněním hledá osobu – podnikatele,který zajistí
<br> provoz občerstvení pro letní sezónu 2020 - 2022 <.>
<br>  Provoz bufetu je požadován v období od 1.června do 15.září,případně
<br> i dříve,bude-li zahájen dřívější provoz koupaliště <.>
<br>  Měsíční smluvní nájemné celkem (za nebytové prostory a venkovní
<br> terasu) činí nejméně 9.000,-Kč,denní nájemné činí 300,-Kč.Voda a
elektřina v nebytových prostorách mají samostatné poměrové měřidlo <.>
<br>  Provozovatel si podle rozsahu a úrovně poskytovaných služeb zajistí
vnitřní i venkovní vybavení na vlastní náklady <.>
<br>  Další nápady,myšlenky a podmínky pronájmu budou se zájemci
dohodnuty individuálně v radě města <.>
<br>  V případě více nájemců může být přihlédnuto k výši nabízeného
nájemného <.>
<br>  Záměr pronájmu a zveřejnění byl schválen na 15.schůzi rady města
konané dne 8.srpna 2019 <.>
<br>
<br> Písemné přihlášky se zpracovaným záměrem využití zasílejte - předejte
<br> k rukám tajemníka <,>
Městský úřad Litovel,nám.Př.Otakara 778/1b,784 01 Litovel
<br> do 26.srpna 2019 do 13:00 hodin <.>
Obálku označte heslem „Koupaliště“ <.>
<br> Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den,ale faktické dodržení
určeného termínu k předání <.>
<br> Výběrové řízení proběhne na schůzi Rady města Litovel dne 29.srpna 2019 <,>
výběrová komise se skládá z členů Rady města Litovel.Přihlášení zájemci
<br> budou informováni o dalším postupu <.>
Do přihlášky uveďte Váš kontaktní telefon pro případ komunikace před
konáním výběrového řízení <.>
<br> Zveřejněno 9.srpna 2019

Načteno

edesky.cz/d/3183323

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz