« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy na pozici úředníka Městského úřadu Litovel, odboru dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka zaměstnání
Tajemník MěÚ Litovel,nám.Přem.Otakara 778/1b,784 01 Litovel <,>
<br> vyhlašuje
<br> „výběrové řízení¨
<br> na uzavření pracovní smlouvy
<br> na pozici
<br> úředníka Městského úřadu Litovel,zařazeného do odboru dopravy <,>
<br> agendy evidence motorových vozidel,technik,bodový systém
<br> Na tomto pracovním zařazení se jedná zařazení v 9.– 10.tarifní třídě (dle vzdělání a praxe) <.>
<br> Možnost nástupu dohodou <.>
<br>
Požadavky pro výkon práce:
<br>  Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě
<br> fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla
<br> věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje
<br> další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br>  vzdělání nejméně SŠ s maturitní zkouškou
<br>  znalost práce s PC a programy Word,Excel
<br>  řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
<br>  zvláštní odborná způsobilost dle zákona 312/2002 Sb.o úřednících výhodou <,>
<br>  znalost správního řádu,znalost silničního zákona
<br>
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6,odst.3 a 4 zákona
<br> 312/2002 Sb.Jsou to:
1.jméno,příjmení a titul uchazeče
2.datum a místo narození uchazeče
3.státní příslušnost uchazeče
4.místo trvalého pobytu uchazeče
5.doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
6.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního
<br> občana
<br> 7.telefonní a e-mailové spojení
8.datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce budou přiloženy tyto doklady,jako příloha:
1.životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,odborných znalostech
<br> a dovednostech týkajících se správních činností,práce s PC apod <.>
<br> 2.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>
Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:
1.výpis...

Načteno

edesky.cz/d/3183322

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz