« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na silnici III/3275 (budoucí místní komunikace) v Kolíně v termínu od 21.8. do 27.8. 2019 (posvícení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kolin - posviceni 2019 (539,5 kB)
bguozan č.SKÉ RÉP
<br>._ \.AJSKÉ Enlj'ELs Nf- Dopravnl :._ “_ * -- „ - '.<.> -.<.> Dory—
<br> znaceni K.„LH zpracoval: Bc.Jaroslp; Nepraš
PMU DZ posviceni Kolin - 2019 (36,4 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXX
Za Černým mostem XXX/X
XXX XX PRAHA X
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 77776/19-noj
OD carvv1 15552/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 08.08.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu XXXX XXXXXX Tříšky,bytem Za Černým mostem XXX/X,XXX XX Praha,IČ: 471
38 289 podaného v zastoupení na základě plné společností Dopravní značení K.H <.>,s.r.o <.>,IČ:
03893278,se sídlem: Potoční 259,284 01 Kutná Hora a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS-195827-1/ČJ-2019-
010806-DOŽ
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na silnici III/3275 (budoucí místní komunikace)
v Kolíně v termínu od 21.8.do 27.8.2019
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici III/3275 (budoucí místní komunikace) a
místních komunikacích v Kolíně v termínu od 21.8.do 27.8.2019
<br> z důvodu pořádání tradičního posvícení v Kolíně za uzavírky silnice III/3275 (budoucí
místní komunikace) <.>
<br>
<br> V rámci pořádání tradičního posvícení v Kolíně za uzavírky ...

Načteno

edesky.cz/d/3182735

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz