« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Klenovecká, ul. Tisovecká, ul. Rimavské Soboty a ul. Funkeho v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Klenovecka 78509 (516,4 kB)
Projekce Cihlář — Šanc,s.r.o.Rekonstrukce plynovodu Klenovecká v Kolíně
<br> Zpracovat Hc XXXXXXXX XXXXXX XXXXX-XXXXX :
Klenovecka-OOP PDZ 19 VSK 78509 (47,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Výstavba sítí Kolín a.s <.>
Polepy 235
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 78509/19-car
OD carvv1 16388/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 261 15 972
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 06.08.2019
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele Výstavba sítí Kolín a.s <.>,Polepy 235,280 02 Kolín a po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ul.Klenovecká,ul <.>
Tisovecká,ul.Rimavské Soboty a ul.Funkeho v Kolíně v termínu od 12.08.2019 do
18.10.2019 (viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.Klenovecká,ul <.>
Tisovecká,ul.Rimavské Soboty a ul.Funkeho v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz <.>
situační schéma s DIO)
<br> z důvodu rekonstrukce plynového řadu v dané lokalitě <.>
<br>
Při rekonstrukci vodovodního řadu na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude
v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení (dále jen
DZ) dle schémat DIO,která jsou přílohou a zá...

Načteno

edesky.cz/d/3180687

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz