« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Grégrova a ul. Čechovy sady v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Gregrova (419,9 kB)
Dřevokrov spol.s.r.o.Oprava teplov.Kanálu Grégrova ulice,Kolín
<br>.<.> ý úřad r do révy " “n.-.“ P.:.<.> <,>
<br> Dopravní značení K.H <.>
Gregrova A (390,0 kB)
Dřevokrov,spol.s.r.o.Grégrova příjezd Kolín
<br> [ mamy úřad Duh-",<.> " (footer-„fy Karim-3 ném-čau 78
<br> l 235 112 Kciín *!
<br> 10.?5.:" _.__ \ u
<br> ' _ Dopravní
<br> i“
<br>.' „.<.>.<.> “.! pracoval: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX znaceni K.H <.>
OOP PDZ 78876 (48,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Dřevokrov spol.s.r.o <.>
Býchory 172
280 02 KOLÍN
<br> IČ: 430 90 001
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 78876/19-car
OD carvv1 16461/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br> V zastoupení
Dopravní značení K.H.s.r.o <.>
Potoční 259
284 01 Kutná Hora
<br> IČ: 038 93 278
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/2
<br>
Datum: 07.08.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 40 odst.5 písm.b)
zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o
silničním provozu“),na podkladě žádosti společnosti Dřevokrov spol.s.r.o <.>,Býchory 172,280 02
Kolín v zastoupení Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,Potoční 259,284 01 Kutná Hora a po předchozím
písemném vyjádření Policie ČR KŘP Stř.kraje DI XXXXX k návrhu přechodné úpravy provozu,vydává
toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
I) Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í (mimo stavbu) na místní komunikaci – ulici
Grégrova a ul.Čechovy sady v Kolíně v úseku dle situačních schémat,která jsou
přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto opatření (před křižovatkou s ul.Smetanova a
to v době od 19.08.2019 do 04.09.2019
<br>
II) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.Grégrova,ul.Čechovy
sady,ul.Nerudova a ul.Seifertova Kolíně v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma
s DIO)
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3180685

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz