« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "I/39 Třebonín (MÚK R3) - Rájov"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-14763.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV
Stavební úřad
Kaplická 439,Český Krumlov,tel.: 380 766 801,380 766 800
<br>
<br>
Sp.zn.<.> : S-MUCK 14763/2018-Be
Č.j.: MUCK 40855/2019 Český Krumlov,dne 06.08.2019
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle <,>
kterého na základě plné moci zastupuje spol.PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO 45272387,K Ryšánce
1668/16,Praha 4-Krč,147 00 Praha 47
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 14.03.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "I/39 Třebonín (MÚK R3) - Rájov"
na území obcí Zlatá Koruna,Dolní Třebonín,Mojné,Velešín
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.735/2,735/3,736/2,737/2,738,750/1,751/2,752,753,757 <,>
763,767,768,769,774,775,776,777,779/1,796/1,796/3,806/3,806/4,807/1,809,822,823/1,836/2 <,>
837/1,853/2,854/2,854/3,864/2,866/3,869/2,885/2,886/1,886/4,898/2,899/1,915/2,916/1,929/8 <,>
929/10,929/66,929/67,929/68,929/69,1093/72,1109/1,1109/2,1109/3,1109/4,1109/5,1109/6 <,>
1109/7,1118,1119,1122,1123,1137/1,1145,1150/1,1150/2,1150/3,1150/4,1150/5,1150/6,1150/7 <,>
1150/8,1150/9,1150/10,1150/11,1150/12,1150/13,1150/14,1150/15,1150/16,1150/17,1150/18 <,>
1150/19,1150/20,1150/21,1154/1,1157/2,1171/2,1171/4,1171/6,1171/9,1173/7,1173/9,1173/11 <,>
1173/12,1183/1,1185,1203/2,1203/4,1204/2,1204/3,1211,1216/1,1216/3,1216/4,1216/5,1216/7 <,>
1216/8,1216/10,1216/11,1216/12,1216/13,1218/2,1224,1225,1230,1237/2,2237/1,2247,2248/2 <,>
2249,2294/1,2294/2,2294/6,2294/11,2294/13,2294/35,2294/37,2294/63,2294/66,2294/69,2294/70 <,>
2294/71,2294/72,2294/77,2294/82,2294/84,2294/95,2294/106,2294/108 v katastrálním území Dolní
Třebonín,parc.č.4/7,4/8,4/9,4/10,4/11,4/12,4/13,4/14,4/15,4/16,4/17,4/18,4/19,4/20,4/21,4/22 <,>
4/23,4/24,4/25,4/26,4/27,4/28,4/29,4/30,4/31,4/32,4/33,4/34,4/35,4/36,4/37,8/4,8/11,8/12 <,>
8/13,8/14,8/15,8/16,60/2,60/4,60/5,60/6,60/7,60/8,75,76/1,82/1,82/2,82/3,82/4,84...

Načteno

edesky.cz/d/3178922

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz