« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 13. zasedání Rady města Třebenice ze dne 29.07.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 13. zasedání Rady města Třebenice ze dne 29.07.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 13.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 29.7.2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.13/1/2019
<br>
RM schválila program svého jednání <.>
<br>
Usnesení č.13/2/2019
<br>
RM bere na vědomí stav účtu k 29.7.2019 <.>
<br>
Usnesení č.13/3/2019
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br> Usnesení č.13/4/2019
<br>
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ p.o.Třebenice,Paříkovo náměstí 133,411 13
Třebenice,IČO: 71012117 k 30.6.2019 <.>
<br> Usnesení č.13/5/2019
<br>
RM schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Třebenice,p.o <.>,Paříkovo náměstí 133,411 13
Třebenice,IČO: 71012117 za rok 2018 <.>
<br> Usnesení č.13/6/2019
<br> RM schválila investiční záměr s názvem „Výstavba dvou sociálních bytů v podkroví“ a žádost
o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů,sociálních domů
a smíšených domů dle NV č.112/2019 na pořízení dvou sociálních bytů v domě čp.52
v Mlýnské ulici a spolufinancování projektu <.>
<br>
Usnesení č.13/7/2019
<br>
RM schválila Smlouvu mezi městem Třebenice,Paříkovo nám.1 <.>,411 13 Třebenice,IČO:
00264521,zastoupené starostkou Ing.Evou Hajnou (jako objednatelem) a Ing.Davidem
<br>
<br> Plíštilem,Ph.D <.>,Za Stadionem 3842,276 01 Mělník,IČO: 66992354 (jako zhotovitelem) <.>
Předmětem této smlouvy je zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu
na akci „SFRB – Výstavba pro obce – Výstavba dvou sociálních bytů,Třebenice“ za odměnu
3 % z celkových znatelných nákladů akce,min.49 tis.Kč bez DPH <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3178619

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz