« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - vraky - vyvěšení - 6C1 1245

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2043-2019.pdf
ť 'JMiOV
' U
<br> MESTSKA POLICIE CESKY KRUMIOV
nám.Svornosti 1,380766308 9 3807662
<br> IIÉST0 ČESKY K; -- MWV
MĚSTSKÁ POUU
ném.8mosU 1
<br> ISI 18 Óss Knmilov
S
<br> C.J.2043/2019
<br> VÝZVA K ODKLIZENÍ VRAKU
<br> Vážený pane (paní):
<br> Dne 03.08.20 19 bylo hlídkou MP Český Krumlov dle § 19c zák.Č.13/1997 Sb <.>,O pozemních
komunikacích,zaevidováno Vaše osobní motorové vozidlo tovární značky RENAULT
Espace modré se SPZ 6C1 1245 j a k o v r a k <.>
Toto vozidlo je odstaveno v Českém Krumlově na parkovišti před finančním úřadem u domu č.p <.>
182 <.>
<br> Žádáme Vás tímto o neprodlené odstran ění vozidla z ve řejného prostranství,nejpozd ěji však do
dvou měsíců od doručení této výzvy <.>
<br> V případě,že této výzvy neuposlechnete nebo nepominou-li okolnosti vedoucí k evidenci
vozidla jako „vraku",bude toto vozidlo odstran ěno na Vaše náklady <.>
<br> V případě Vašich dotazů se obracejte na výše uvedenou adresu.pop ř.na výše uvedená tel.č ísla <.>
<br>
2019-08-05T08:34:41+0200
hana.dubenova bcc300adf5f0a79126d855a4ebe86b0396e940cb

Načteno

edesky.cz/d/3177158

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz