« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout studnu, která se nachází na městském pozemku parc. č. 407/1 v kat. území Kolín a obci Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

76940-2019_priloha_zameru (156,3 kB)
Záměr- pronajmout studnu na pozemku parc.č.407/1 k.ú.Kolín
<br> \\
76940-2019_Zamer_pronajem_studny (200,8 kB)
Město Kolín
Odbor správy městského majetku
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 205
e-mail: majetek@mukolin.cz
<br>
Kancelář úřadu
<br>
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OSMM 76940/19-chud
OSMM chud 5 7974/2019
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
karel.chudoba@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 02.08.2019
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Městský úřad v Kolíně,Odbor správy městského majetku,oznamuje ve smyslu § 39,odst.1 <,>
zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA
<br>
pronajmout studnu,která se nachází na městském pozemku parc.č.407/1 v kat.území
Kolín a obci Kolín <.>
<br> Případné připomínky k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny v době zveřejnění
v podatelně MěÚ Kolín <.>
<br>
<br>
<br>
otisk úředního razítka
<br>
<br>
vedoucí odboru
v.z.pověřený zástupce
Bc.XXX XXXXX
<br>
<br>
Zveřejněno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> OLE_LINK1
OLE_LINK2

Načteno

edesky.cz/d/3176535

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz