« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č. II/163 v úseku mezi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38470.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 40240/2019/ODSH/Au
S-MUCK/38470/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 05.08.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Český rybářský svaz - Jihočeský územní svaz České Budějovice,IČO 00434116 <,>
<br> Rybářská 237,373 82 Boršov nad Vltavou
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 24.07.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy
č.163 mezi obcí Lipno nad Vltavou a obcí Loučovice (dále viz.DIO) z důvodu zvýšení bezpečnosti
v souvislosti s pořádáním sportovní akce:
<br>
<br> „Mistrovství světa juniorů v muškaření – hlavní závod 13.– 15.08.2019“
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění,v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích takto:
<br> • Dotčená komunikace : silnice č.II/163 - viz.DIO
<br>
• Dotčený úsek: dle snímku z mapy v příloze
<br>
• Komu se stanovuje : žadateli
<br>
• Důvod žádosti : pořádání sportovní akce – pohyb chodců
<br>
• Termín přechodného stanovení: 13.08.2019 do 15.08.2019
<br>
• Provedení dopravního značení (typ) : přenosné SDZ č.B20a „70“,„50“ a č.A12a
<br>
v úseku dle situace v příloze v provedení dle
<br> vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/2015
<br>
<br> • Odpovědná osoba : p.XXXXX XXXXXX,ČRS,z.s <.>,tel.: 602 528 006
<br>...
01.pdf
https://mapy.cz/zakladni?plan0vani-trasy&x=142564137&y=48.6249744&z=l 5&rc=9.<.> <.>
<br> Trasa: 48037'55.386"N,14014'34.503"E => 48“37'21.431"N,14014'32.958"E ' Mapy.cz
<br> ; © „.K gi & --.-'_"__'“ a.<.>."ii-Ř % tpno nad Www \\ - i.L:" : 93; \,“ -;— [i] \ f.' L ' |“ :“.! ' ; l ! I i' ' " !.k !,! —— Wm ! I ! ! I ;“ l,! ' u—h'v.' “Š ' ».Loučovice '.<.>.-' 332 '! zasr- LOUCOVICe.! Í,<.> ; ! ar'-"4:-,ar' © if-.<.> „ff.-rý,|.' '- "' a a“ *“ Medvěd; * f' ' AFP? Ca hara '.<.> _ \ _ý4:- -=.:.<.> J; střik—„„,_ *f*-" & - 5.8.2019 14:49
<br> © Sez-gŠFnrčz.a.s <.>,© OpenStreetMap
<br> IzI

Načteno

edesky.cz/d/3174962

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz