« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy a místní silnici v Polepech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Polepy 76803 (252,4 kB)
' Polepy - RHN.TS— E't ref kHN dewon 132 'Je nav-"he uedenl _5._
<br> B;; © aagmím Mapam ©“ ©©€©g _ i d© ©©m©všů©©© ©©tč©©ý©h sáavm ©
<br> f Q&evww www; mm;; 3%; mimi! ©Š- ©Ě: %; _ ©á©© ©©©©©ů © % ©©š©©©© iMi-Heš ©©2šš ř ? ©©©©© ©©vétžs©yš
<br> núr-Í ;
<br> zšfí' &: ©3551 J lůj—5 _.<.>.<.> _.<.>.-.- <.>
Polepy OOP PDZ 76803 (41,0 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
AZ Elektrostav,a.s <.>
Bobnická 2020
288 02 NYMBURK
<br> IČ: 451 49 909
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 76803/19-car
OD carvv1 16009/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
SEDOZ DZ s.r.o <.>
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 – Libeň
<br> IČ: 242 18 537
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 01.08.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti
AZ Elektrostav,a.s <.>,Bobnická 2020,288 02 Nymburk 2,zast.SEDOZ DZ s.r.o <.>,Primátorská 296/38 <,>
180 00 Praha 8 - Libeň a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní
odbor Kolín - Dopravní
<br>
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici III.třídy a místní silnici (dále jen MK)
v obvodu působnosti zdejšího silničního úřadu z důvodu provedení sondy pro určení
hloubky vedení plynovodu (dále jen akce),takto:
<br> při realizaci akce bude na silnici III.třídy v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy osazeno
přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí
tohoto stanovení <.>
<br>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušným ustanovením zákona
č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN
EN12899-1 a ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 66.Městský úřad Kolín – ...

Načteno

edesky.cz/d/3174421

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz