« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 12. zasedání Rady města Třebenice ze dne 15.07.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 12. zasedání Rady města Třebenice ze dne 15.07.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 12.zasedání
<br>
<br>
Rady města Třebenice konané dne 15.7.2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.12/1/2019
<br>
RM schválila program svého jednání <.>
<br>
Usnesení č.12/2/2019
<br>
RM bere na vědomí stav účtu k 15.7.2019 <.>
<br> Usnesení č.12/3/2019
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
Usnesení č.12/4/2019
<br>
RM schválila zpracování geometrického oddělovacího plánu části pozemku p.č.43/1 o celkové
výměře 453 m2,druh pozemku: zahrada v obci a k.ú.Třebenice,který je zapsán na LV 137
a,následný návrh na odkoupení části pozemku předložit zastupitelstvu.Návrh na vklad do KN
a daň z převodu nemovitostí hradí kupující <.>
<br>
Usnesení č.12/5/2019
<br>
RM schválila odpověď na žádost,<,>
<,> o povolení úpravy silničních obrubníků v délce 4 m před pozemkem st.p.č.129 <.>
<br>
<br> Usnesení č.12/6/2019
<br>
RM souhlasí s demolicí rodinného domu č.p.107 na st.p.č.190 v k.ú Třebenice
a s novostavbou rodinného domu dle předložené projektové dokumentace.V případě výkopu
či záboru veřejného prostranství je před zahájením prací nutné požádat o výkopové povolení
na Městském úřadě v Třebenicích <.>
<br>
<br>
Usnesení č.12/7/2019
<br>
RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení domácí čistírny
odpadních vod ve výši 25 000 Kč mezi městem Třebenice,IČO: 00264521,se sídlem Paříkovo
nám.1,411 13 Třebenice (jako poskytovatelem) a,<.> <,>
<br> (jako příjemcem) <.>
<br> Usnesení č.12/8/2019
<br>
RM schválila uzavření veřejnoprávní sm...

Načteno

edesky.cz/d/3172407

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz