« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: ZU+Uz MK - rekonstrukce parkoviště U zelené ratolesti, Ple

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-38371.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 500
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.augsten@mu.ckrumlov.cz
MUCK 39078/2019/ODSH/Au
S-MUCK/38371/2019/ODSH/Au
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 01.08.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH.oblast Český Krumlov <,>
IČO 48035599,Pražská tř.58/495,370 04 České Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 23.7.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních
komunikacích v intravilánu města Český Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br>
<br> „Rekonstrukce parkoviště za OD Jednota U Zelené ratolesti“
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“)
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění,v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského
ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále
jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích takto:
<br>
<br> • Dotčená komunikace : místní komunikace - ulice U Zelené ratolesti <,>
<br> Český Krumlov (viz.DIO v příloze) <.>
<br>
• začátek uzavřeného úseku: mezi domy č.p.233 a č.p.245 v ulici U Zel.ratolesti
<br> • konec uzavřeného úseku: mezi domy č.p.232 a č.p.244 v ulici U Zel.ratolesti
<br>
• Komu se stanovuje : žadateli
<br>
• Důvod žádosti : rekonstrukce parkovacích ploch
<br>
• Termín uzavírky a zvláštního užívání: od 06.08.2019 do 31.10.2019
<br>
 Provedení dopravního značení (typ) : přenosné SDZ dle DIO v příloze v provedení dle
<br> vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/201...
001.pdf
' <.>
<br> b bude v.<.>.eny'Hiní <.>
<br> 'étím praci.Bude
<br> znůvnnu PRDVÁUĚNÍ ' STAVEBNÍBH PRACÍ
<br> JIHOC :SK— _ ' ' *
<br> ÚZEMNÍ ODBOR ČESKÝ KH! DOPRAVNÍ WSPEKTORÁT
<br> 331 9:3 ČESKÝ KPlďlMíOV TOVÁ'NÍ 155
<br> ěno aktuální datum
<br>,DIO - ULICE u ZELENÉ RATOLESTI UZAVÍRKA PARKOVIŠTĚ
<br> Vypracoval: MARTJN VACEK
<br> —\\ <.>,L „\ DOPRAVNÍ ZNACENI
<br> XXX XXXXXXXX - JANEV Provozovna: Planá XX XXX XX České Budějovice
<br> TeL: 739 633 969 E-mail: vaceija nemz
<br> Objednatel: SWIETELSKY Výkres: ULICE u ZELENÉ RATOLESTI Datum: ČERVENEC 2019
<br> !
<br> PARKDVIŠTĚ coup u ZELENÉ RATDLESTI UZAVŘENEI
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX Objednatel: SWIETELSKY Jan Nevší l- JANEV Tel.: XXX 533 959 <.>,VOZIDEL ProvuzuvnTÍPlaná 85 E-mail:vacek©janev.cz Vykres: ULICE U ZELENÉ RATOLESTI STAVBY STAVBDU 370 01 České Budějovice Datum: ČERVENEC 2019

Načteno

edesky.cz/d/3170736

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz