« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení místní úpravy provozu: "Stanovení místní úpravy provozu na ulici A. Stiftera, Finské domky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-22823.pdf
Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439,381 01 Český Krumlov,tel.380 766 111,fax.380 766 501
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Č.j.:
Spis.zn.:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
+XXX XXX XXX XXX
karel.trneny@mu.ckrumlov.cz
MUCK 39872/2019/ODSH/Trn
S-MUCK/22823/2019/ODSH/Trn
<br>
<br> Český Krumlov,dne: 01.08.2019
<br>
<br> VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán příslušný
podle § 124 odst.6 a oprávněný dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podalo
<br> Město Horní Planá,IČO 00245895,Náměstí 54,382 26 Horní Planá
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") vydává opatření obecné
povahy spočívající ve
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,Kaplická 439,381 01 Český
Krumlov,správní orgán,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,vydaném pod
č.j.KRPC-793-36/ČJ-2019-020206 ze dne 1.4.2019
<br> s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,označení změny místní úpravy provozu
ve městě Horní Planá na místní komunikaci č.6c ulice A.Stiftera,ulice Finské domky město Horní Planá
na pozemku parcelní č.1735/1 v k.ú.Horní Planá,na silnici č.1637,místní komunikaci č.19c ulice
Náměstí město Horní Planá na pozemku parcel...
priloha_mup_horniplana_052019.pdf

Načteno

edesky.cz/d/3170735

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz